Doğru bilgi ve deneyimle
insan odaklı şehircilik..

TEKNİK MÜŞAVİRLİK

 • İmar Mevzuatı
 • Şehircilik ve Planlama
 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları
 • Teknik Altyapı, Ulaşım, Çevre ve Peyzaj Projeleri
 • Kentsel Tasarım, Mimarlık, Mühendislik ve Projelendirme
 • Proje hazırlığı, onayı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
 • Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkul ve Proje Geliştirilmesi

MİMARLIK HİZMETLERİ

 • Mimari Projeler
 • Konsept Projeler
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Bina ve Cephe Tasarımı
 • Üç Boyutlu Modelleme,
 • Proje Animasyonu ve Proje Maketleri
 • Şehir Estetiğini Sağlayan Cephe Dönüşümleri

PLANLAMA HİZMETLERİ

Üst Ölçek Planlar
 • Metropoliten Alan Planı
 • Çevre Düzeni Planları
Alt Ölçek Planlar
 • Nazım ve Uygulama İmar Planları
 • Revizyon İmar Planı
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Kentsel Dönüşüm Planları
 • İmar Planı Değişiklikleri
Özel Amaçlı Planlar
 • Turizm Amaçlı Planlar
 • Koruma Amaçlı Planlar
 • Özel Çevre Koruma Bölgesi Planları
 • Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
 • Ulaşım Ana Planı
 • Sanayi Planları

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 • Bütüncül Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
 • Dönüşüm Master Planları
 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
 • Eylem Planları
 • Dönüşüm Modeli Oluşturulması
 • İmar Planları
 • Kentsel Tasarım
 • Uygulama Projeleri
 • Uzlaşma Görüşmeleri
 • Rezerv Alan / Riskli Alan / Riskli Yapı Tespitleri
 • Tespit / Değerleme ve Uzlaşma Çalışmaları
 • Fizibilite Raporları
 • Danışmanlık

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkul Geliştirilmesi
 • Proje Geliştirilmesi
 • Yatırım Alanları Analizi
 • Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Sektörel Yatırımların Yer Seçimi Analizlerinin Yapılması

KENTSEL TASARIM

 • Kentsel Tasarım Rehberi
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Detay Uygulama Projeleri
 • Şehir Estetiği ve Silüet Çalışmaları
 • Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projeleri
 • Üç Boyutlu Modelleme, Animasyon,
  Proje Görselleştirmeleri ve Maket Çalışmaları

MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT HİZMETLERİ

Projelendirme
 • Konut, işyeri, fabrika, lojistik, depolama vb bina ve yapılara ait mimari statik, mekanik ve peyzaj proje hizmetleri
 • İlgili kurumlardan proje onayı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin alınması ve süreç takibi hizmetleri
 • Teknik altyapı, yol ve çevre tesisleri proje hizmetleri
Yapım İşleri
 • Kamu kurumları ve özel sektör taahhüt, hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat müteahhitliği hizmetleri
 • Bina güçlendirme hizmetleri
 • Yol ve teknik altyapı yapım hizmetleri