Doğru yer seçimi, doğru proje, doğru karar ve
kazandıran yatırım…

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
VE DANIŞMANLIK

Türkiye ve özellikle de Marmara Bölgesi, sahip olduğu stratejik ve coğrafi konumunun yanı sıra gerçekleşen ve devam eden karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımındaki uluslararası altyapı projeleri ile küresel, ulusal ve bölgesel nitelikte ulaşım ve taşımacılık koridorlarının odak noktası haline gelmiştir.

Tarih boyunca sahip olduğu potansiyelle birlikte söz konusu yatırımlar, Marmara bölgesindeki üretim kapasitesi, ticari ağlar ve enerji altyapısı her geçen gün yoğunlaşmakta, bölgenin kıtalararası geçiş bölgesi olması nedeniyle doğal bir lojistik üs olma özelliği güçlenmektedir. Bu durum uluslararası pazarlara erişim konusunda çok belirgin ve stratejik bir lokasyon avantajı sağlamakta, bölgenin erişilebilirliğini ve bölgesel entegrasyonunu arttırmakta ve bölgedeki her bir yerleşimin, sahip olduğu sanayi, finans, kültür, turizm, eğitim, sağlık, konut, ticaret odağı gibi farklı kimlikleri ile öne çıktığı görülmektedir.

Bu veriler ışığında DETAY ŞEHİRCİLİK tarafından, bölgelerin, şehirlerin ve sektörlerin gelişimlerini takip etmek, buna göre yer seçim analizleri yapmak, yatırım kararlarını yönlendirici planlama ve gayrimenkul projeleri geliştirmek, arazi geliştirmek, fizibilite raporları hazırlamak gibi teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

J9TXeMaHMU
aPnujz1WCh