KURUCUMUZ

1965 Konya doğumlu olan Ahmet Erhan GÖKAL lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olarak tamamladı. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan GÖKAL daha sonra 25 yıl sürecek olan yerel yönetimlerdeki çalışma hayatına başladı. İki yıl süren ilçe belediyesi imar birimi deneyiminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışma hayatına devam ederek Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünde sekiz yıl boyunca teknik altyapı yatırımlarının geçekleştirilmesinde çeşitli kademelerde görev yaptı ve 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü olarak hizmet vermeye başladı. Beş yıl İmar Müdürlüğü, beş yıl İmar Şehircilik Daire Başkanlığı ve üç yıl da İmar Şehircilik, Kentsel Dönüşüm, Kültür Varlıkları ve Emlak Yönetimi Dairelerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2005 – 2017 yılları arasında görev süresi boyunca İmar Kanunu revizyonu, Büyükşehir Belediyeleri kanun revizyonu, Kentsel Dönüşümle ilgili kanun ve yönetmelik ve İstanbul İmar Yönetmeliği hazırlanması gibi mevzuat çalışmalarında bulundu. Ayrıca İstanbul’un 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları, Turizm ve Kıyı Master Planlarının hazırlanması, Kent Bilgi Sistemi çalışmaları, Emlak Yönetimi ve Kültür Varlıkları Envanter çalışmaları, Zemin ve Deprem Risk Analizlerinin yapılması, Kentsel Dönüşüm Strateji Planı, Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Kentsel Dönüşüm projelerinin hazırlanması ve yürütülmesini sağladı.