Bilgi, birikim, uzmanlık….

TEKNİK MÜŞAVİRLİK

Şehirlerimiz, çoğunlukla üst ölçek planlardan uygulama imar planlarına kadar olan süreçlerin mevzuata uygun olarak zamanında tamamlanamamış olması nedeniyle düzensiz ve kontrolsüz bir gelişmeye maruz kalmıştır. Buna bağlı olarak da imar uygulamalarının zamanında yapılamamış olması mülkiyet ve imara yönelik temel problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, mülk sahipleri için mülkiyet haklarında ve arazi kullanımında mağduriyetler oluşturduğu gibi kamu hizmetlerinin zamanında yerine getirilememesi, kamulaştırma sorunları ve kamu kaynaklarının etkin kullanılamaması gibi sonuçları da ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca mülk sahiplerinin, kullanıcıların ve yatırımcıların öngörülemeyen gelişmeler karşısında ihtiyacı karşılamada yetersiz kalan ve uygulama araçları yeterince tanımlanamayan imar planları nedeniyle karşılaştığı engeller, kullanım kısıtlılığı getirilen alanlarda oluşan mağduriyetler, kamu ve özel sektör yatırımlarının söz konusu sorunlar nedeniyle doğru yönlendirilememesine ve gecikmesi sebep olmaktadır.

DETAY ŞEHİRCİLİK bilgi birikimi, deneyim ve ilgili mevzuat doğrultusunda uzmanlık gerektiren yerel yönetimler ve özel sektörün karşı karşıya kaldığı, bu sorunların giderilmesinde doğru, yenilikçi ve kalıcı yöntemlerle çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.