Yaşam alanlarımız yaşam tarzımızı belirlemektedir…

MİMARLIK

İnsanın çevresini şekillendirme çabasının ürünü olan, varlığın bütün yönlerini ve alanlarını kuşatan, barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli mekânları, ekonomik ve teknik imkânlarla estetik bir şekilde tasarlayan bir disiplin olan mimarlığın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi kültürel oluşumun temel göstergelerindendir.

Mimari ile hayat düzenimizin çerçevesini oluşturan yapıları, mekanı ve çevreyi düzenlerken aynı zamanda hayatımızı tanzim etmiş, hayat tarzımızı da şekillendirmiş olmaktayız.