En sağlam, en ekonomik, en kaliteli ve
en kullanışlı binalar….

MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT HİZMETLERİ

Binalarda kalite anlayışının en önemli özelliği dayanıklılıktır. Bu nedenle kullanıcının gözünde, binanın fiziksel koşulları ve kendinden bekleneni yerine getirebilmesi, kullanılan malzemelerin insan sağlığı ve çevre için uyumlu olmasının yanında sağlamlığı, deprem ve benzeri afetlere karşı dayanıklılığı konusunda güven oluşmalıdır.

Mimari tasarım sonucu ortaya çıkan bina yapım tekniği ve malzeme seçimiyle birlikte çevresiyle uyumlu olmasının yanında estetik ve görsel güzelliğe sahip olmalı ve insanların beğeni duyularına hitap edebilmelidir.

Bina bileşenlerinin yapısal ve teknik özellikleri, binanın yapım amacına uygun olarak kullanıcı beklentilerini karşılayabilmesi, kullanıma yönelik fonksiyonların yerleri, birbirleri ile ilişkileri ve bu fonksiyonların gerektirdiği teknik ve mekanik çözümler, kullanılacak malzemelerin özellikleri ve birbiri ile uyumu ve kullanım kolaylığı binanın toplam kalitesini oluşturan özelliklerinden biri olan performansını ortaya koymuş olmaktadır.

Binaların ve kullanılan malzemelerin zaman içerisinde yıpranması kaçınılmaz olması nedeniyle kısa sürede yıpranan, sık sık tamir ve tadilat gerektiren detaylar ve malzemelerin kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Buna rağmen zaman içerisinde oluşabilecek bu sorunların en kısa zamanda kolayca giderilebilmesi için projelendirme ve yapım aşamasında çözümlerin üretilmiş olması binanın kullanım kalitesini artıracaktır.

Bu kalite kriterleri doğrultusunda DETAY ŞEHİRCİLİK projelendirme, yapım ve kullanım süreçlerini kapsayan, müşteri ihtiyaçlarını en çok karşılayan, en kullanışlı, en sağlam, en ekonomik ve en kaliteli bina, yapı ve tesisler üretmeyi hedeflemektedir.

P8bXdyhXBD
e82e38482c1bd14f88bf23bbf46a30e2